Một lý do là do mỗi năm các trường trung học tập, cao đẳng hoặc ĐH lại làm cho ngập cả thị phần lao rượu cồn với cùng một làn sóng bự mọi học sinh, sinc mongkiemthe.comên new giỏi nghiệp.

Bạn đang xem: Tidal wave là gì


Uncounted numbers are suffering badly, leading to tidal waves of refugees và many related miseries.
Vô số fan sinh sống vào cảnh lầm than, đưa đến những làn sóng ganh nạn và các cthị trấn khốn khổ tương tác.
All right, so the last time Mardon attacked, he, um, generated a tidal wave that destroyed all of Central City.
Stressing the tidal-wave effect of his actions, I wrote: "Did you ever think of the people in your life?
Nhấn mạnh dạn sự tác động bự từ hành động của hắn, tôi mongkiemthe.comết: "Đã khi nào bạn nghĩ về về những người trong cuộc đời bạn?"
Governments cannot even stop the tidal wave of crime and mongkiemthe.comolence in their own lands, much less bring global peace.
Các tổ chức chính quyền không chận đứng được làn sóng tội vạ với hung bạo vào xứ của họ thì làm sao mang về hòa bình cố giới!
The result has been a tidal wave of wrecked family relations, unhappy & rootless children, single parents, and sexually transmitted diseases.

Xem thêm: Khi Nào Dùng So, Thus, Hence Là Gì ? Nghĩa Của Từ Hence Trong Tiếng Việt


Hậu trái là cả một làn sóng gia đình tan vỡ, con cái thiếu hạnh phúc và ko cảm giác gắn thêm bó cùng với gia đình, chình ảnh phụ huynh lẻ loi, với những bệnh dịch truyền truyền nhiễm qua đường sinc dục.
In your hypothetical scenario, a large chunk of islands break off into lớn the sea, causing a tidal wave of unprecedented proportions.
Theo đưa tngày tiết của anh ấy nhiều quần đảo nhỏ trôi ra đại dương tạo nên sóng thần với sức công phá quan trọng lường trước
In today’s information tidal wave, we desperately need wisdom—wisdom lớn sort through và discern how to apply what we are learning.
Khi truy cập số lượng công bố khổng lồ thời nay, bọn họ khôn xiết buộc phải sự khôn ngoan—sự có suy xét để bố trí phân một số loại và rành mạch cách áp dụng điều chúng ta đã tìm hiểu.
The band"s debut album, In a Tidal Wave of Mystery, was released June 4, 2013 mongkiemthe.coma Capitol Records in partnership with Lazy Hooks.
Album đầu tay In a Tidal Wave of Mystery được thành lập ngày 4 mon 6 năm trước đó, thông qua Capitol Records cùng Lazy Hooks.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *