provincial·conscious·county·aware·government·unsleeping·pueblo·ham·conscious awake·wake up·sober·city·economize·save
The municipality covers the western part of the Land van Maas en Waal, an island located between the Meuse and Waal rivers.

Bạn đang xem: Tỉnh tiếng anh là gì


Tuy nhiên, vua Ardahir I vẫn thường xuyên mở rộng đế chế bắt đầu của chính bản thân mình về phía đông cùng phía tây bắc, chinh phục những tỉnh Sistan, Gorgan, Khorasan, Margiamãng cầu (Turkmenistan hiện tại nay), Balkh cùng Chorasmia.
Nonetheless, Ardashir I further expanded his new empire lớn the east và northwest, conquering the provinces of Sistung, Gorgan, Khorasan, Margiana (in modern Turkmenistan), Balkh & Chorasmia.
Sau Lúc chạy qua mặt trận hướng đến một đội binh sĩ được phủ quanh vì chưng quân Nhật, bắn vào những binh sỹ địch bởi súng máy, bà sẽ nỗ lực thiết lập cấu hình một vị trí bảo vệ nhằm chờ quân tiếp viện nhằm bà hoàn toàn có thể di tán những người bị tmùi hương, nhưng bà đã trở nên quân Nhật bắt duy trì sau khoản thời gian bà bất tỉnh.
After running through the battlefield towards a group of soldiers surrounded by the Japanese, firing on enemy combatants with a machine gun, she attempted to lớn establish a defensive sầu position khổng lồ wait for reinforcements so she could evacuate the wounded, but was heavily outnumbered và was captured by the Japanese after she lost consciousness.
Tuy nhiên, nhằm đảm bảo quyền lợi trên những tỉnh lị, đơn vị Fujiwara cùng các loại chúng ta quý tộc khác cần gồm vệ sĩ, chình họa vệ với những binh sĩ.
However, to protect their interests in the provinces, the Fujiwara, and other noble families required guards, police and soldiers.
Tháng 1một năm 2002, quỹ Linda McCartney Kintyre Memorial Trust mtại một khu vườn tưởng niệm sinh sống Campbeltown – thị xã của tỉnh Kintyre – cùng với bức tượng Linda tạc bởi vì Jane Robbins, anh họ của McCartney.
In November 2002, the Lindomain authority McCartney Kintyre Memorial Trust opened a memorial garden in Campbeltown, the main town in Kintyre, with a bronze statue of her made by her cousin, sculptor Jane Robbins.
Năm 1918 Đoàn Nữ Hướng đạo đầu tiên của Newfoundl& được thành lập và hoạt động tuy vậy chủ yếu tỉnh bang này không biến chuyển 1 phần của Canada cho tới năm 1949.
In 1918 Newfoundland"s first Guide Company was formed, even though the Province did not become part of Canadomain authority until 1949.
Vào ngày 22 mon hai năm năm nhâm thìn, Naha, thủ tủ của tỉnh Okinawa, tuim cha đã ban đầu cấp chứng từ ghi nhận bắt tay hợp tác cho những cặp đồng giới vào ngày 8 tháng 7 năm năm 2016, khiến cho nó trở thành thị trấn cốt yếu thứ nhất ở Nhật Bản công nhận các cặp đồng giới.
On 22 February năm 2016, Naha, the capital of Okinawa Prefecture, announced it would begin issuing partnership certificates khổng lồ same-sex couples on 8 July năm 2016, making it the first core đô thị in nhật bản to recognize same-sex couples.
Nó chạy từ bỏ Kabul qua 5 tỉnh của Afghan cho biên thuỳ với Uzbekistung và kết nối với hệ thống truyền sở hữu Uzbekischảy.

Xem thêm: Văn Mai Hương Cao Mét Bao Nhiêu, Just A Moment


It runs from Kabul through five Afghan provinces towards the country"s border with Uzbekistung, và connects to lớn the Uzbek electrithành phố transmission system.
* Oliver Cowdery biểu hiện hầu như vươn lên là cầm cố nàgiống như sau: “Đây là phần nhiều ngày cơ mà tôi ko bao giờ rất có thể quên được—ngồi lắng tai giọng đọc ra vày sự chạm màn hình của thiên thượng, có tác dụng thức tỉnh niềm hàm ân sâu sát nhất của tấm lòng này!
* Oliver Cowdery describes these events thus: “These were days never to lớn be forgotten—khổng lồ sit under the sound of a voice dictated by the inspiration of heaven, awakened the utmost gratitude of this bosom!
Phê-tô thay thế sửa chữa Phê-lích có tác dụng quan lại tổng đốc tỉnh Giu-nhiều vào lúc năm 58 công nhân với dường như mệnh chung trong khi đang nắm giữ chức, sau khi trị do chỉ nhị hoặc ba năm.
Festus succeeded Felix as procurator of Judea in about 58 C.E. & evidently died in office after governing just two or three years.
Các sứ đồ gia dụng không hèn hạ, mà lại khi biết được bạn ta âm mưu ném đá, bọn họ có suy xét rời chỗ kia đến rao giảng trên Ly-cao-ni, một vùng của Tiểu Á ở phía phái nam tỉnh Ga-la-ti.
The apostles were not cowards, but when they learned of a plot khổng lồ stone them, they wisely left to preach in Lycaonia, a region of Asia Minor in southern Galatia.
Sau cuộc gặp gỡ, ông bị đặt đằng sau sự quan sát và theo dõi gắt gao và tiếp tục bị công an địa pmùi hương thị trấn Chợ Mới, tỉnh An Giang sách nhiễu.
After the meeting, he was put under intrusive sầu surveillance & repeatedly harassed by the local police of Cho Moi district, An Giang province.
Akodon spegazzinii được search thấy sống phía tây bắc Argentina, sinh sống những tỉnh Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, và Mendoza, nghỉ ngơi độ cao 400 cho 3500 m.
Akodon spegazzinii is found in northwestern Argentina, in the provinces of Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, and Mendoza, at altitudes of 400 lớn 3,500 m (1,300 lớn 11,500 ft).
Đầu năm 1649, sau đó 1 giữa những thắng lợi quân sự chiến lược của bản thân mình, ông sẽ hạ lệnh thực hiện một cuộc thảm cạnh bên kéo dãn dài sáu ngày những cư dân trong thành Tương Đàm nằm trong tỉnh Hồ Nam ngày này.
In early 1649, after one of his military victories, he ordered a six-day massacre of the inhabitants of the city of Xiangchảy in present-day Hunan.
Đỗ Thị Hồng, 61 tuổi - đơn vị vận chuyển tôn giáo thuộc đội Hội đồng Công cơ chế Công án Bia Sơn; bị tóm gọn ngày 14 mon Hai năm 2012 ngơi nghỉ Prúc Yên cùng với kết tội là gồm âm mưu lật đổ chính quyền dân chúng (điều 79); hiện nay hiện nay đang bị công an tỉnh Phụ Yên tạm giam.
Do Thi Hong, 61 - Hoi dong Cong luat Cong an Bia Son religious activist; arrested Feb 14, 2012 in Phu Yen for alleged subversion of the people’s administration (article 79). She is currently in the custody of the police of Phu Yen province.
I was born on July 29, 1929, và grew up in a village in the province of Bulacan in the Philippines.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *