Đặt tính rồi tính. Tính nhẩm. Tải 5kg đường đề xuất trả 38 500 đồng. Tìm mua 3,5 kg đường cùng loại đề nghị trả ít hơn bao nhiêu tiền?


Đặt tính rồi tính:

a) (375,86 + 29,05;;)

b) (80,475 - 26,827;;)

c) (48,16 imes 3,4.)

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về phép cộng, phép trừ, phép nhân số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 61 luyện tập

Lời giải đưa ra tiết:

*


Tính nhẩm:

a) (78,29 × 10) b) (265,307 × 100)

(78,29 × 0,1) (265,307 × 0,01)

c) (0,68 × 10)

(0,68 × 0,1)

Phương pháp giải:

- lúc nhân một số trong những thập phân với (0,1; ;0,01;; 0,001;; ...) ta chỉ việc chuyển vết phẩy của số đó lần lượt sang phía trái một, hai, ba, ... Chữ số.

- lúc nhân một trong những thập phân với (10; ;100;; 1000;; ...) ta chỉ việc chuyển lốt phẩy của số kia lần lượt sang trọng bên yêu cầu một, hai, bố ... Chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) (78,29 × 10 = 782,9)

(78,29 × 0,1 = 7,829)

b) (265,307 × 100 = 26530,7)

(265,307 × 0,01 = 2,65307)

c) (0,68 × 10 = 6,8)

(0,68 × 0,1 = 0,068)


bài bác 3


Video gợi ý giải


Mua (5kg) đường phải trả (38 500) đồng. Hỏi mua (3,5 kg) con đường cùng loại bắt buộc trả thấp hơn bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền khi mua (1kg) con đường (=) số tiền cài (5kg) mặt đường (:,5).

- Số tiền khi mua (3,5kg) mặt đường (=) số tiền download (1kg) con đường ( imes, 3,5).

- Số tiền yêu cầu trả thấp hơn (=) Số tiền sở hữu (5kg) đường (-) số tiền mua (3,5kg) đường.

Xem thêm: Sau Because Of Là Gì - Cấu Trúc, Cách Dùng Because, Because Of

Lời giải bỏ ra tiết:

Tóm tắt

5 kg: 38 500 đồng

3,5 kg: trả thấp hơn ... đồng?

Bài giải

Mua (1kg) đường thì hết số tiền là:

(38500:5=7700) (đồng)

Mua (3,5 kg) con đường thì hết số chi phí là:

(7700 imes 3,5 = 26 950) (đồng)

Mua (3,5 kg) mặt đường cùng loại bắt buộc trả không nhiều hơn số tiền là:

(38 500 - 26 950 = 11 550) (đồng)

Đáp số: (11 550) đồng.


bài xích 4


Video chỉ dẫn giải


a) Tính rồi so sánh giá trị của ((a + b) imes c) và (a imes c + b imes c):

(a)

(b)

(c)

((a + b) )( imes c)

(a imes c)( + b imes c)

(2,4)

(3,8)

(1,2)

 

 

(6,5)

(2,7)

(0,8)

 

 

 b) Tính bằng phương pháp thuận nhân tiện nhất:

(9,3 imes 6,7 + 9,3 imes 3,3); (7,8 imes 0,35 + 0,35 imes 2,2).

Phương pháp giải:

a) Thay các giá trị của a, b, c vào biểu thức rồi tính cực hiếm biểu thức đó.

Biểu thức gồm dấu ngoặc thì tính vào ngoặc trước, quanh đó ngoặc sau.

Biểu thức có phép nhân và phép cùng thì thực hiên phép nhân trước, phép cộng sau.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *