a plant of the onion family that has a strong taste & smell and is used in cooking to add flavour:

Bạn đang xem: Tỏi tiếng anh là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use tự mongkiemthe.com.Học các tự bạn cần tiếp xúc một biện pháp đầy niềm tin.


However, there are some things that are difficult to explain if we wish khổng lồ argue that garlic caused this outbreak.
On the other hvà, the presumed antibiotic activity of onion, garlic & leek should not significantly differ among most varieties.
Most commonly potatoes, sometimes carrots, beetroots, onions, garlic & marrows were cultivated in the allotments, & in the south melons and watermelons.
Obviously the recipe cannot be "phối garlic with garlic", & so some interpretation - and some guessing - is necessary.
Các quan điểm của những ví dụ ko biểu đạt quan điểm của các biên tập viên mongkiemthe.com mongkiemthe.com hoặc của mongkiemthe.com University Press tuyệt của các đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Nhị Thập Bát Tú (28 Sao) - Nhị Thập Bát Tú Luận Giải

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các app tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn mongkiemthe.com English mongkiemthe.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các luật pháp sử dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *