English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái nam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền khô Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage TranslationTừ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

tear

*

teardanh trường đoản cú, (thường) số những nước đôi mắt, lệ to shed tears rơi lệ, nhỏ dại lệ khổng lồ weep tears of joy mừng chảy nước mắt, mừng phân phát khóc to move lớn tears khiến cho cảm hễ ứa nước đôi mắt to lớn keep baông xã one”s tears thay nước đôi mắt full of tears; wet will tears đẫm nước mắt in tears đã khóc giọt (nhựa…)danh trường đoản cú vị trí lỗi, nơi rách, miếng xé (do xé tạo ra) (thông tục) cơn khó tính (thông tục) phương pháp đi mau to go full tears đi cực kỳ mau (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc trà bát say sưangoại động trường đoản cú tore; torn xé, làm rách lớn tear a piece of paper in two xé một tờ giấy làm cho song khoét to lớn tore a hole in the wall khoét một lỗ bên trên tường làm cho toạc ra, giảm sâu, có tác dụng đứt sâu to one”s hvà on a nail bị một cái đi làm toạc tay kéo mạnh, đơ lớn tear one”s hair giật tóc, bứt tóc to lớn tear a page out of a book xé một trang bong khỏi một cuốn sách giằng the child was torn from its mother”s arms đứa nhỏ bé bị giằng thoát ra khỏi tay người mẹ nó tàn phá sự thận trọng của (cái gì) a country torn by war một nước nhà bị chiến tranh phá hủy nội đụng tự bị rách rưới paper tears easily giấy dễ dàng rách lao vút ít, đâm bửa cars tearing past các chiếc xe pháo vút qua lớn tear something apart, to lớn shreds, khổng lồ bits.. đập tan; công kích tơi bời lớn tear along chạy nkhô nóng, đi gấp to tear at kéo khỏe khoắn, lag mạnh bạo to tear away chạy vụt đi, lao đi lag cướp đi lớn tear in and out ra vào ăn năn hả; xả thân lao ra to lớn tear off nhổ, lag to gan lớn mật, đơ phăng ra lao đi lớn tear out nhổ ra, giật ra, xé ra khổng lồ tear something up xé nát (một tài liệu..) to lớn tear up and down tăng giảm gấp rút, lồng lộn to tear oneself away (from somebody/something) chấm dứt ra, rời đi khổng lồ tear one”s hair (out) (thông tục) vò đầu bứt tóc (be in) a tearing hurry, rush.. (tỏ ra) rất là vội vã; cuống cuồng lớn tear sometoàn thân limb from limb (nghịch cợt) tấn công tới tấp khổng lồ tear somebody toàn thân off a strip; lớn tear a strip off somebody toàn thân (thông tục) mắng nhiếc, trách rưới móc ai nóng bức that”s torn it (thông tục) lỗi bét rồi! to lớn be torn between A và B bị giằng xé giữa.. to tear something down giật đổ

*

/tiə/ danh trường đoản cú, (thường) số các nước mắt, lệ khổng lồ shed tears rơi lệ, nhỏ tuổi lệ to weep tears of joy mừng rã nước mắt, mừng phạt khóc lớn move lớn tears khiến cho cảm rượu cồn ứa nước mắt khổng lồ keep baông xã one”s tears cố gắng nước mắt full of tears; wet will tears đẫm nước mắt giọt (nhựa…) danh trường đoản cú nơi rách nát, vết rách (thông tục) cơn khó chịu (thông tục) bí quyết đi mau khổng lồ go full tears đi cực kỳ mau (tự Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) cuộc trà chén bát say sưa nước ngoài rượu cồn tự tore; torn xé, làm rách to lớn tear a piece of paper in two xé một tờ giấy làm cho song an old and torn coat một cái áo cũ rách rưới có tác dụng toạc ra, cắt sâu, có tác dụng đứt sâu to one”s hvà on a nail bị một chiếc đi làm toạc tay kéo bạo dạn, giật lớn tear one”s hair đơ tóc, bứt tóc nội rượu cồn từ bỏ rách nát, xé paper tears easily giấy dễ dàng rách nát !to lớn tear along chạy nkhô nóng, đi cấp !lớn tear at kéo mạnh khỏe, lag dũng mạnh !khổng lồ tear away chạy vụt đi, lao đi lag cướp đi !to lớn tear down đơ xuống chạy nkhô hanh xuống, lao xuống !to lớn tear in and out ra vào hối hả; lao vào lao ra !lớn tear off nhổ, giật to gan lớn mật, lag phăng ra lao đi !khổng lồ tear out nhổ ra, lag ra, xé ra !to tear up xé nát, nhổ nhảy, cày lên !khổng lồ tear up & down tăng giảm hối hả, lồng lộn !to tear oneself away từ bóc tách ra, hoàn thành ra, rời đi

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *