Học sinh trung học tập thêm giờ đồng hồ Anh là high schooler, phiên âm là haɪ ˈskuː.lər. Học sinh trung học rộng rãi là học viên gồm lứa tuổi từ 16 mang đến 18, học tập lên sau khi xong cấp một với trung học phổ thông.

Bạn đang xem: Trung học tiếng anh là gì


Học sinc trung học rộng rãi giờ đồng hồ Anh là high schooler, phiên âm là /haɪ ˈskuː.lər/.Học sinh trung học tập phổ biến là học sinh bao gồm giới hạn tuổi tự 16 cho 18, theo học cấp cho bố sau khoản thời gian chấm dứt cấp cho một với trung học phổ thông và đã là những người dân chuẩn bị bước đi vào Đại học, đi làm việc hoặc bao gồm ý định không giống sau khi giỏi nghiệp.

*

Một số tự vựng giờ đồng hồ Anh liên quan cho học sinh trung học ít nhiều.

*
High school /ˈhaɪ ˌskuːl/: Trường trung học phổ thông.

Private school /ˌpraɪ.vət ˈskuːl/: Trường tứ thục.

State school /ˈsteɪt ˌskuːl/: Trường công lập.

Boarding school /ˈbɔː.dɪŋ ˌskuːl/: Trường nội trú.

Day school /ˈdeɪ ˌskuːl/: Trường phân phối trú.

Teacher /tiːtʃər/: Giáo viên.

Monitor /’mɒnɪtə/: Lớp trưởng.

Classmate /ˈklɑːs.meɪt/: Quý khách hàng học.

Friend /frend/: Quý khách hàng bè.

Subject /ˈsʌbdʒɪkt/: Môn học tập.

Xem thêm: Mật Độ Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì ? Mật Độ Xây Dựng Tiếng Anh Là Gì

Exam /ɪɡˈzæm/: Kỳ thi.

Mẫu đối thoại tiếng Anh về học viên trung học đa dạng.

Excuse me, are you a high schooler?

Xin lỗi, chúng ta là học sinh trung học tập phổ bao gồm phải không?

Yes.

Đúng vậy.

Do you mind letting me interview you a few questions?

Bạn tất cả phiền lành khi đặt tôi vấn đáp bạn vài câu không?

Of course, you can ask.

Tất nhiên là được, các bạn cđọng hỏi đi.

You are a high school student, vì you feel the pressure when coming will face the most important university exam of student life?

quý khách đã là một học sinh trung học tập phổ biến, bạn gồm cảm thấy áp lực nặng nề Khi tiếp đây sẽ đương đầu với kỳ thi ĐH đặc biệt tốt nhất của cuộc đời fan học viên không?

Of course, but I believe I can bởi vì it.

Chắc chắn là gồm, dẫu vậy tôi tin tôi vẫn có tác dụng được.

Wish you success, thanks for the interview.

Chúc chúng ta thành công, cảm ơn vì chưng buổi vấn đáp.

You're welcome.

Không bao gồm gì.

Bài viết học viên trung học phổ quát tiếng Anh là gì được tổng phù hợp bởi gia sư trung trọng tâm tiếng Anh mongkiemthe.com.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *