lúc luyện thi IELTS Grammar, họ tất yêu làm lơ chủ đề ĐỘNG TỪ + CÁC MẪU ĐỘNG TỪ. Để biết CÁC MẪU ĐỘNG TỪ (to-V; -ing; preposition + -ing; V without to) đề cập tới phần nhiều gì sau đó 1 cồn trường đoản cú thì chúng ta hãy cùng mày mò nội dung bài viết dưới đây thôi!


*

- Lúc bạn sử dụng nhì động từ cùng mọi người trong nhà, bề ngoài của động tự thiết bị hai nhờ vào vào đụng tự thứ nhất. Động từ trang bị nhị hoàn toàn có thể là to-V, V ko to hoặc -ing.Quý khách hàng vẫn xem: Verb patterns là gì

► NOTE: đa phần động tự cũng có thể được theo sau vì mệnh đề that (ví dụ: recommover, suggest, tell)

1. V + to-V

- Một số cồn từ được theo sau thẳng vì to-V và ko phải tân ngữ:

agreeaimappeararrangeattemptbe ablebe likely
claimdescidedeservefailhopelearnmanage
offerplanpromiserefuseseemtendtry

ex1: Was animal care something you always hoped lớn do?

ex2: I decided lớn do an animal management course during my last year at school.quý khách vẫn xem: Verb patterns là gì

- Một số hễ từ bỏ luôn luôn được theo sau vì một tân ngữ (O) + to-V:

adviseallowencourageforceget
persuaderemindteachtellwarn

ex1: This course has taught me to lớn respect all animals and overcome my fears.

Bạn đang xem: Verb patterns là gì

(not This course has taught lớn respect all animals)

ex2: I just told hlặng lớn be quiet.

- Get được thực hiện với 1 tân ngữ (O) + to-V Khi nó Tức là tmáu phục (persuade) hoặc làm, triển khai (make):

ex: If you want khổng lồ get your teachers to lớn notice your work you should make sure you hvà it in on time.

- Một số cồn tự hoàn toàn có thể được sử dụng gồm hoặc không tồn tại tân ngữ (O) + to-V:

askchoosedareexpecthelp
intendneedpreferpreparewant

ex1: I didn't want khổng lồ touch the snakes.

ex2: They wanted us to lớn touch the snakes.

2. V (+ GIỚI TỪ) + -ing

- Một số rượu cồn tự được theo sau bởi vì -ing:

avoidapprove ofcan't helpcan't standcarry onconsiderdenydon't mindenjoy
feel likefinishgive upimagineincludeinsist oninvolvekeepmention
mindpractiseput offrecommendresistsuggestthink of / about

ex1: I prefer dealing with the customers but I don't mind cleaning out the animals & feeding them.

ex2: We have practised handling animals.

- Lúc một rượu cồn tự được theo sau vày một giới tự (NGOẠI TRỪ to) thì rượu cồn trường đoản cú theo sau luôn luôn luôn là -ing:

ex: I was thinking about doing another course.


*

3. V + to-V hoặc -ing

- Một số động từ được theo sau vày to-V hoặc -ing với khôn cùng ít sự khác biệt về ý nghĩa:

attemptbeginbothercontinuehate
likelovepreferstart

ex1: I have started working at a pet shop. (= I have started to work at a pet siêu thị.)

ex2: I like feeding the animals. (= I lượt thích to feed the animals.)

► NOTE: Would like / would love sầu / would prefer được theo sau vì chưng to-V:

ex1: I would really lượt thích khổng lồ work in either a zoo or a safari park.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Work In Là Gì, 10 Cụm Động Từ Với 'Work'

forgetgo onneedrememberstoptry


*

V+ to-V+ -ing
go on

- Một hành động theo sau một hành động khác:

ex: After university she went on khổng lồ get a job as a vet. (= she finished university & then she got a job as a vet)

- Một hành vi được lặp đi lặp lại hoặc được tiếp tục:

ex: She went on talking even though the film had started. (= she continued talking)

remember

- quý khách hàng ghi nhớ trước khi thực hiện hành động (Nhớ bắt buộc làm cho gì):

ex: As long as you rethành viên lớn do what you've sầu been told, it's fine.

(= 1 rethành viên 2 vì what you've been told)

- Quý khách hàng ghi nhớ sau khi tiến hành hành vi (Nhớ đã có tác dụng gì):

ex: I remember feeling really scared.

(= 1 I felt scared 2 I remembered that feeling)

forget

- Hành cồn đang không xẩy ra (Quên đề nghị làm cho gì):

ex: I forgot lớn post my application khung.

(= I didn't post it)

- Hành hễ đang xẩy ra (Quên sẽ làm gì):

ex: I will never forget meeting you that cold winter's day.

(= we did meet)

→ Hình thức này hay sinh hoạt câu lấp định.

stop

- Có nhì hành động cùng hành vi trước tiên chấm dứt lại để hành động đồ vật nhì có thể bắt đầu (Dừng để gia công gì):

ex: I stopped to ask the way.

(= I stopped & then I asked)

- Có một hành động dừng lại (Dừng hẳn làm gì):

ex: I'm going khổng lồ stop studying for a while.

try

- Nỗ lực để gia công một cái nào đó. Quý khách hàng hoàn toàn có thể không luôn luôn luôn thành công (Cố vậy có tác dụng gì):

ex: I try to lớn find out why he's barking.

- Thử nghiệm làm cho một chiếc nào đấy (Thử có tác dụng gì):

ex: She tried adding a bit more sugar but it still tasted horrible.

need

- Chủ ngữ của câu đang triển khai hành động:

ex: I need to lớn mend my jeans. (= I will mkết thúc them)

- Mang nghĩa bị động:

ex: My jeans need mending. (= we don't know who will mkết thúc them)

4. V + O + V without to

feelhearhelpletmakenoticeseewatch

- Makelet luôn luôn được theo sau vị một tân ngữ (O) + V without to:

ex1: They made us handle all kinds of animals including spiders and snakes.

► NOTE:

- Lúc make được sử dụng vào câu tiêu cực, chúng ta sử dụng to-V:

- Help có thể được theo sau bởi một V hoặc V without to:

ex: The course helped me understand my own dog better. (= The course helped me to lớn understand my own dog better.)

5. DẠNG PHỦ ĐỊNH

- Nếu họ mong mỏi khiến cho cồn từ thiết bị hai nghỉ ngơi dạng bao phủ định, họ sử dụng not:

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *