Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 23, 24 VBT toán 5 bài bác 105 : diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật cùng với lời giải cụ thể và biện pháp giải nhanh, ngắn nhất


Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

- mong muốn tính diện tích s xung xung quanh của hình hộp chữ nhật ta đem chu vi dưới đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 105

- ao ước tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cùng với diện tích s hai đáy.

Lời giải chi tiết:

+) Hình hộp chữ nhật (1) :

Chu vi mặt đáy của hình (1) là :

(8 + 5) × 2 = 26 (dm)

Diện tích xung quanh của hình (1) là :

26 × 4 = 104 (dm2)

Diện tích một mặt dưới của hình (1) là:

8 × 5 = 40 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình (1) là :

104 + 40 × 2 = 184 (dm2)

+) Hình hộp chữ nhật (2) :

Chu vi mặt đáy của hình (2) là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

Diện tích bao bọc của hình (2) là :

4 × 0,5 = 2 (m2)

Diện tích lòng của hình (2) là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích toàn phần của hình (2) là :

2 + 0,96 × 2 = 3,92 (m2)

Vậy ta gồm bảng kết quả như sau : 

*


bài bác 2


Video gợi ý giải


Một cái thùng tôn ko nắp hình dạng hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 1,2m, chiều rộng lớn 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để triển khai thùng (không tính mép hàn).

Phương pháp giải:

Thùng không có nắp nên diện tích tôn dùng để gia công thùng là tổng của diện tích xung xung quanh của thùng tôn và diện tích lòng của thùng tôn. 

Lời giải bỏ ra tiết:

Đổi : 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy thùng tôn là :

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

 Diện tích xung quanh của thùng tôn là :

4 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích dưới đáy của thùng tôn là :

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là :

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

Đáp số : 4,56m2.

Xem thêm: # Các Loại Bản Vẽ Thi Công Tiếng Anh Là Gì ? Bản Vẽ Thi Công Tiếng Anh Là Gì


bài bác 3


Video gợi ý giải


Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” tương thích vào vị trí chấm :

*

a) diện tích xung xung quanh của hai hình vỏ hộp chữ nhật …………………………

b) diện tích s toàn phần của hai hình vỏ hộp chữ nhật ……………………………

Phương pháp giải:

- Tính diện tích s xung quanh và mặc tích toàn phần của từng hình rồi so sánh tác dụng với nhau.

- ý muốn tính diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi mặt dưới nhân với độ cao (cùng một đơn vị chức năng đo).

- muốn tính diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy diện tích s xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *