Giải bài bác tập 1, 2, 3 trang 36, 37 VBT toán 5 bài bác 115 : Thể tích hình lập phương cùng với lời giải cụ thể và cách giải nhanh, ngắn nhất


bài xích 1

 Viết số đo tương thích vào ô trống : 

*

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- diện tích s một phương diện = cạnh × cạnh.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 115

- diện tích s toàn phần = diện tích s một mặt × 6.

- Thể tích = cạnh × cạnh × cạnh.

Lời giải bỏ ra tiết:

+) Hình lập phương tất cả cạnh là 2,5m. 

Diện tích một mặt hình lập phương là :

S = 2,5 × 2,5 = 6,25 (m2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 6,25 × 6 = 37,5 (m2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 2,5 × 2,5 × 2,5 = 15,625 (m3)

+) Hình lập phương gồm cạnh là ( displaystyle 3 over 4dm). 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

( displaystyle S = 3 over 4 imes 3 over 4 = 9 over 16;(dm^2)) 

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

( displaystyle S_tp = 9 over 16 imes 6 = 27 over 8; (dm^2))

Thể tích hình lập phương là :

( displaystyle V = 3 over 4 imes 3 over 4 imes 3 over 4 = 27 over 64;(dm^3)) 

+) Hình lập phương bao gồm cạnh là 4cm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 4 × 4 = 16 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 16 × 6 = 96 (cm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 4 × 4 × 4 = 64 (cm3)

+) Hình lập phương tất cả cạnh là 5dm. 

Diện tích một phương diện hình lập phương là :

S = 5 × 5 = 25 (dm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương là :

Stp = 25 × 6 = 150 (dm2)

Thể tích hình lập phương là :

V = 5 × 5 × 5 = 125 (dm3) 

Ta có bảng tác dụng như sau : 

*


bài 2

Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 2,2m, chiều rộng 0,8m, chiều cao 0,6m cùng một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cùng của chiều dài, chiều rộng, chiều cao của hình hộp chữ nhật đó.

a) Tính thể tích của mỗi hình trên.

b) Hình nào rất có thể tích lớn hơn và to hơn bao nhiêu đề-xi-mét khối ?

Phương pháp giải:

- Tính độ dài cạnh hình lập phương = (chiều dài + chiều rộng lớn + chiều cao) : 3

- Tính thể tích hình hộp chữ nhật : V = chiều lâu năm × chiều rộng × chiều cao.

Xem thêm: Get Back To You Là Gì - Get Back Trong Tiếng Tiếng Việt

- Tính thể tích hình lập phương: V = cạnh × cạnh × cạnh.

- đối chiếu thể tích của nhị hình với tìm hiệu hai thể tích đó.

Lời giải đưa ra tiết:

a)

Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật là :

2,2 × 0,8 × 0,6 = 1,056 (m3)

Độ dài cạnh hình lập phương là :

(2,2 + 0,8 + 0,6) : 3 = 1,2 (m)

Thể tích hình lập phương là :

1,2 × 1,2 × 1,2 = 1,728 (m3)

b) Ta gồm : 1,728m3 > 1,056m3

 Do đó, thể tích hình lập phương lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật và lớn hơn số đề-xi-mét khối là :

1,728 – 1,056 = 0,672 (m3)

0,672m3 = 672dm3

Đáp số: a) Hình vỏ hộp chữ nhật : 1,056m3;

Hình lập phương : 1,728m3;

b) 672dm3.


bài xích 3

Một khối kim mô hình lập phương gồm cạnh 0,15m. Từng đề-xi-mét khối kim loại đó khối lượng 10kg. Hỏi khối kim loại đó trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Phương pháp giải:

- Tính thể tích khối sắt kẽm kim loại ta rước cạnh nhân cùng với cạnh rồi nhân với cạnh.

- Đổi thể tích vừa tìm kiếm được sang đơn vị đề-xi-mét khối.

- Tính khối lượng của khối kim loại ta lấy trọng lượng của mỗi đề-xi-mét khối kim loại nhân với thể tích khối kim loại (với đơn vị chức năng đề-xi-mét khối). 

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *