Meat from the neông chồng, front legs and shoulders is usually ground inlớn minced meat, or used for stews và casseroles.

Bạn đang xem: Xay tiếng anh là gì


Vào lúc năm giờ sáng, mongkiemthe.comllars và những tướng sĩ của ông ra quyết định đang tấn công vào Avesnes-le-Sec, chiếm lĩnh một cối xay gió ngơi nghỉ đấy làm chi phí đồn dễ dàng đến mongkiemthe.comệc quan lại ngay cạnh vùng chiến trường phải chăng vùng trước mặt.
At five o"cloông chồng in the morning, mongkiemthe.comllars and his principal lieutenants drew up their plan of attack at Avesnes-le-Sec; they chose the windmill there as a vantage point for observation of the surrounding lowland.
Rothenburg là thị trấn trung thế kỉ được được biết những tuyệt nhất ở Franken Walberla ở Franken Bánh xe của sản phẩm xay nghỉ ngơi sông Regnitz Lâu đài Nürnberg Franken đứt quãng với những vùng khác, do lịch sử dân tộc, hoặc văn hóa với duy nhất là do thổ ngữ, tuy vậy nó không hẳn là 1 phạm mongkiemthe.com hoạt động chủ yếu trị có giới hạn giáo khu cụ thể.
Rothenburg is one of the best known towns in Franconia Walberla in Franconia Water wheel at the Regnitz Nuremberg is the largest thành phố of Franconia Aerial mongkiemthe.comew of the Veste Coburg Franconia may be distinguished from the regions that surround it by its peculiar historical factors & its cultural & especially linguistic characteristics, but it is not a political entity with a fixed or tightly defined area.
Ngoài bài toán là vị trí đặt cối xay gió khét tiếng Molen van Jetten (thành lập vào thời điểm năm 1811 cùng đưa cho tới địa chỉ nhỏng ngày nay năm 1900), Rakt cũng khét tiếng với câu lạc cỗ bóng đá nghiệp dư FC de Rakt ra đời từ bỏ 1968 cùng với sảnh bên tại Moleneind, ngay sát bên cối xay gió Molen van Jetten.
The site of a famous windmill, Molen van Jetten (built in 1811 and moved to lớn its current location in 1900), Rakt is also home to lớn FC de Rakt, an amateur football club founded in 1968 with its homeground at the Moleneind, below the mill.
“Trong thời Nô Ê, Thượng Đế sẽ bài trừ thế gian bằng nàn lụt, và Ngài đã hứa đã bài trừ thế gian bởi lửa Một trong những ngày sau cùng: dẫu vậy trước lúc vấn đề này xay ra, Ê Li cần phải đến trước và tạo cho lòng phụ thân trsinh hoạt về cùng con cháu, v.v.
“In the days of Noah, God destroyed the world by a flood, và He has promised khổng lồ destroy it by fire in the last days: but before it should take place, Elijah should first come & turn the hearts of the fathers khổng lồ the children, etc.
Khi tôi thăm thức giấc Yên Bái trên vùng núi phía bắc VN tháng 8 trong năm này, tôi đã chạm mặt một phụ nữ nhưng giờ đây đang có điện nhằm xay gạo, bơm nước, chạy quạt năng lượng điện và thắp sáng căn nhà chỉ gồm một chống của chị, nhờ kia bọn trẻ hoàn toàn có thể học bài xích vào trời tối - dựa vào một dự án năng lượng điện khí hóa của toàn quốc do Ngân hàng Thế giới cung cấp.
When I mongkiemthe.comsited Yen Bai Promongkiemthe.comnce in the northern mountains of mongkiemthe.cometnam this August, I met a woman who now has electricity to lớn help grind rice, pump water, power fans, and light her one room household so her children can study at night – because the World Bank financed a mongkiemthe.cometnamese electrification project.
It is when the rice is further milled , remomongkiemthe.comng the bran and germ layer , that we end up with a whiter rice .
Văn uống phòng du ngoạn vẫn hoạt động tại Muang Xay từ thời điểm năm 1997 và được cung cấp vị Cơ quan tiền Phát triển Đức (DED) từ năm 2005.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Varies Là Gì Trong Tiếng Việt? Trái Nghĩa Của Vary


A tourism office has operated in Muang Xay since 1997, supported by German Development Sermongkiemthe.comce (DED) since 2005.
Ông ấy dùng cối xay gió để chuyển phiên bánh xe này, và truyền động lực vào sản phẩm công nghệ phân phát điện, đều tia lửa tàng hình.
He uses the windmill lớn turn this wheel, which, in turn... generates Mr. Franklin"s... inmongkiemthe.comsible lightning.
Tới năm 1900, những cối xay làm mongkiemthe.comệc Minnesota, của Pillsbury, Northwestern và Cửa Hàng chúng tôi Washburn-Crosby (chỉ với sau General Mills), thời đó sản xuất 14,một trong những phần trăm của toàn nước.
By 1900, Minnesota mills, led by Pillsbury, Northwestern and the Washburn-Crosby Company (a forerunner of General Mills), were grinding 14.1 percent of the nation"s grain.
Hầu hết bánh xe nước trên Vương quốc Anh cùng Hoa Kỳ là (tuyệt đã có lần là) bánh xe pháo nằm dọc chạy xe trên trục nằm ngang, nhưng tại những cao nguyên trung bộ Scotlvà cùng những vùng nằm trong Nam Âu những cối xay thông thường có bánh xe nằm ngang (với trục dọc).
Most water wheels in the United Kingdom and the United States are (or were) vertical wheels rotating about a horizontal axle, but in the Scottish highlands and parts of Southern Europe mills often had a horizontal wheel (with a vertical axle).
Before use , this herb is processed inlớn moxawool by grinding the dry leaves of this plant inkhổng lồ a fine wool .
ví dụ như, một dân cày tdragon lúa mì và một công ty nhà máy sản xuất xay hoàn toàn có thể ký kết một đúng theo đồng tương lai nhằm dàn xếp một số trong những tiền khía cạnh xác minh mang lại một vài lúa mì xác định trong tương lai.
For example, a wheat farmer & a miller could sign a futures contract to lớn exchange a specified amount of cash for a specified amount of wheat in the future.
Alun Hubbard là 1 trong đơn vị nghiên cứu và phân tích sông băng, nghiên cứu về sức mạnh khủng khiếp của các thác nước này, các chiếc được biết đến là những cối xay băng ( moulin ).
Alun Hubbard is a glaciologist, studying the enormous power of these waterfalls, which are known as moulins.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *